کتاب دیوانگی در بروکلین که توسط پل استر نوشته و به دست خجسته کیهان ترجمه شده است.که دارای سیصد و پنجاه و نه صفحه می باشد.دیوانگی در بروکلین از آن بخش نوشته هایی می باشد که داستان بخصوص و موضوع بسیار مشخصی نداشته است و این نه فقط به اثر صدمه‌ای نزده بلکه آن را قشنگ تر هم نموده است. اشخاص داخل رمان چه فرعی و چه اصلی نا به هنگام سرنوشتشان به یکدیگر متصل می شود و این درهم پیچیدگی رمان را جذابتر از قبل می‌کند.خیلی اعتقاد دارند که این اثر یکی از بهترین نوشته های نگارنده ی امریکایی پل استر می باشد. این اثر برنده جایزه آستریویاس از کشور اسپانیا گته است.ناتان مرد مسنی با سن شصت می باشد بعد از طلاق و بازنشستگي و پيري بر سرطان و دل دادن به یک پيش خدمت در داخل يك رستوران خاطرات زندگي خود را می نگارد . اثر او در یکی از صبح های بهاری بعد های جدیدی پیدا می کند. او تام خواهرزاده ی گمشده اش را پیدا کرده و هر دو با حس بسیار زیاد و ضعف ها و خيالبافي های شان در هتل اگزيستانس هستی خود را جسنجو می کنند. برای خرید کتاب دیوانگی در بروکلین به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب دیوانگی در بروکلین به درخواست ناشر حذف گردید

لطفا برای تهیه این کتاب از نشر افق اقدام نمایید