کتاب دیوانگی در بروکلین که توسط پل استر نوشته و به دست خجسته کیهان ترجمه شده است.که دارای سیصد و پنجاه و نه صفحه می باشد.دیوانگی در بروکلین از آن بخش نوشته هایی می باشد که داستان بخصوص و موضوع بسیار مشخصی نداشته است و این نه فقط به اثر صدمه‌ای نزده بلکه آن را قشنگ تر هم نموده است. اشخاص داخل رمان چه فرعی و چه اصلی نا به هنگام سرنوشتشان به یکدیگر متصل می شود و این درهم پیچیدگی رمان را جذابتر از قبل می‌کند.خیلی اعتقاد دارند که این اثر یکی از بهترین نوشته های نگارنده ی امریکایی پل استر می باشد. این اثر برنده جایزه آستریویاس از کشور اسپانیا گته است.ناتان مرد مسنی با سن شصت می باشد بعد از طلاق و بازنشستگي و پيري بر سرطان و دل دادن به یک پيش خدمت در داخل يك رستوران خاطرات زندگي خود را می نگارد . اثر او در یکی از صبح های بهاری بعد های جدیدی پیدا می کند. او تام خواهرزاده ی گمشده اش را پیدا کرده و هر دو با حس بسیار زیاد و ضعف ها و خيالبافي های شان در هتل اگزيستانس هستی خود را جسنجو می کنند. برای خرید کتاب دیوانگی در بروکلین به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دیوانگی در بروکلین