کتاب قصه‌هایی از کشورهای آسیایی که توسط رفیع افتخار ترجمه شده است.که دارای پنجاه و شش صفحه می باشد.این نوشته همانگونه که از عنوانش آشکار است برگرفته از پنج داستان کوتاه از کشورهای آسیایی می‌باشد به اسم های سفر به ستارگان از فیلیپین و بلیتی برای یک فیلم از چین و خلاصی از دست گربه تایلند و اولین توصیه از کره و راز مینالو از گینه نو می باشد. پدر و پسر داخل ساحل رودخانه نشسته بوده و در حال گوش دادن به آواهای موجود داخل حومه زیبای شهر بودند. کمی از نیمه شب سپری شده بود ولی آن دو ترجیح داده بودند به خارج از کلبه‌شان بمانند و نسیم خنک را حس نمایند و لذت ببرند . صدای جیرجیرک‌ها از روی برگ‌های پهن سبز و زیبایی که در بالای درخت وجود داشت و جیک جیک پرندگان از داخل خانه های خود همانند آوای موسیقی به گوششان می‌رسید. وقت و بی وقت قورباغه سرگردانی صدا می کرد و قور قور می نمود که باعث خنده های پدر می‌گشت. برای آنکه این صدا در شبی تابستانی خیلی غیر عادی بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه‌هایی از کشورهای آسیایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب قصه‌هایی از کشورهای آسیایی