کتاب چمنزارهای بهشت که توسط جان اشتاین بک نوشته و به دست پرویز داریوش ترجمه شده است.که دارای دویست و شصت و شش صفحه می باشد. جان اشتاین‌بک در سال هزار و نهصد و دو در کالیفرنیا متولد شده است. پدرش او خزانه‌دار و مادر وی آموزگار بود. بعد از تحصیل علوم در دانشگاه استانفورد و در سال هزار و نهصد و بیست و پنج بدونه آن که دانشنامه‌ای بگیرد دانشگاه را ترک کرد و به نیویورک رفت. در این شهر خبرنگاری کرد و بعد از دو سال به کالیفرنی بازگشت . زمانی به عنوان کارگر ساده و متصدی داروخانه و میوه‌چین مشغول به کار‌ بود و به این موجب با سختی های برزگران و کارگران آشنا گشت. بعد از آن پاسبانی کردن از منزلی را قبول کرد و در این دوران زمان کافی واسه ی خواندن و نگاشتن پیدا کرد. دورانی که دنیا با سرعت به سمت مدرنیسم می‌رفت و ادوات جدید کشاورزی جای بیل و گاو‌آهن می‌گشت او در تفکرات غم و درد و رنج آنها بود و اولین کتابش به نام فنجان زرین را در سال هزار و نهصد و بیست و نه نوشت. این اثر برگرفته از دوازده داستان به هم متصل می باشد. داستان اتفاقات در دره زیبایی به اسم چمنزارهای بهشت رح می دهد که بیست خانوار در آن زندگی می نمایند. برای خرید کتاب چمنزارهای بهشت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب چمنزارهای بهشت