کتاب در انبوه شهرها که توسط برتوت برشت نوشته شده است.که دارای نود و پنج صفحه می باشد.برتوت برشت مردی که ژان پل سارتر اندیشمند و داستان نگار فرانسوی او را بی تردید بزرگترین نمایشنامه نگار معاصر اسم داده و شاعری که تئاتر اروپا را تحت تاثیرات فراوانی قرار داده است. و نوآفرینی که هنر تئاتر را متحول نموده و مسیر و راه های جدید شگفت اتگیزی به روی نگارنده و بازیگر و تماشاگر باز کرده است. او که پس از مدتها معروفترین و بزرگترین نمایشنامه نگار آلمان بعد از جنگ نازیها گشت. در دهم فوریه هزار و هشتصد و نود و هشت در شهر قدیمی و باستانی آگسبورگ که واقع در جنوب آلمان که آن دوران یکی از پادشاهی های باواریا به حساب می‌رفت متولد شد. مادر او اهل جنگل سیاه و پدر وی کارخانه داری مشهور بود. وقتی که برتوت متولد گشت خانواده ی او در جمع اشخاص مرفه آگسبورگ به حساب می آمده است. سرگذشت اینگونه می‌خواست که برشت راه و روش دیگری را در زندگی انتخاب نماید. مناسبات خانواده‌اش واسه ی او دل انگیز نبود و بسیار سریع با تفکرات و تصورات و قید و بندهای قدیمی و کهنه شده با خانواده خود به مخالفت برخواست. برای خرید کتاب در انبوه شهرها به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب در انبوه شهرها