کتاب جزیره‌ای در توفان که توسط رومن رولان نوشته شده است.که دارای صد و سی و سه صفحه می باشد. شخصیت‌های مهم و اساسی داستان نمایندگان نسلی می باشند که قربانیهای اصلی جنگ می باشند.جزیره‌ای در طوفان که در سال هزار و نهصد و بیست داخل پاریس به چاپ رسید یکی از دو رمانی می باشد که رومن رولان در طمان جنگ جهانی اول به نوشته است و یک اتفاق حقیقی یعنی از بین رفتن کلیسای سن ژروه پاریس به دست بمب افکن‌های آلمان در غروب روز بیست و نه مارس هزار و نهصد و هجده که هفتاد و پنج کشته و افراد بسیاری زیادی زخمی بجا نهاد که الهام بخش این قصه ی غم انگیز و ناراحت کننده بوده است. در پرتو این رمان کوتاه می شود وضعیت فرانسه را در چهارمین سال جنگ اجمالا مشاهده کرد.آن زمان سالی پر از از نا امیدی و نفرت و سرخوردگی و فقر و وحشت و تهدید بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جزیره‌ای در توفان تماس بگیرید.

دانلود کتاب جزیره‌ای در توفان