کتاب عشق ژنرال که توسط دافنه دوموریه نوشته شده است.که دارای چهارصد صفحه می باشد.در سپتامبر هزار و ششصد و پنجاه و سه و آخر تابستان می باشد. نخستین بادهای سرد پاییزی در حال وزیدن هستند. هنگامی از خواب بیدار می شوم آفتاب از پنجره‌های داخل اطاق نمی‌تابد و در وقت بخصوصی پیش از ساعت هشت قله و تپه‌های روبرو را روشن نمی نماید. مه بسیار غلیظ و سفیدی رنگی خلیج را تا ظهر از انظار پنهان می کند و روی مرداب را همچنان گرفته است .وقتی که از آنجا بلند می شود نسیم سردی را با خویش بجای می‌گذارد.به این سبب علف‌های بلند چمن هیچ وقت خشک نشده و تا زمان طیادی پس از نیمروز در روبروی آفتاب می‌درخشد و برق می‌زند.دافنه دوموریه یک نگارنده و نمایش نامه نگار اهل انگلیسی می باشد که در هزار و نهصد و هفت میلادی به دنیا آمده است.اکثر نوشته های او تا حال حاضر به فیلم مبدل شده‌اند و مشهورترین داستان او که ربکا اسم دارد و بر پایه ی این داستان فیلمی نیز ساخته شده است که برنده جایزه اسکار در سال هزار و نهصد و چهار گشته است. داستانی ادبی چهارصد صفحه‌ای عشق ژنرال همچنان یکی از داستانهای این نویسنده است که در سال هزار و نهصد و چهل و شش چاپ شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق ژنرال تماس بگیرید.

دانلود کتاب عشق ژنرال