کتاب ماجراهای سندباد که توسط بوسوکیاکو نوشته شده است.که به دست رضا نوآموز به فارسی برگردانده شده می باشد.و دارای بیست و شش صفحه است.کتاب ماجراهای سندباد یک اثر مصور برای کودکان می‌باشد.این داستان در قصه‌های هزار و یک شب هم جای داده شده و در بین عرب‌ها هم راه پیدا کرده و اروپاییان آن را از ایشان گرفته‌اند. داستان سندباد امروزه سوژه چندین فیلم سینمایی و پویانمای مختلف در دنیا شده‌ است.سَندباد که به صورتی سنباد هم نگاشته شده در فارسی پهلوی به معنی و مفهوم نیروی اندیشه هم چنان با مفهوم بادی است که از سمت رود سند می وزد.همچنان نگاشته اند که سندباد در اصل تند باد بوده که به طور سند باد تحریف و یا معرب گشته است. اما جدا از این مفهوم ها سندباد زیادتر یک چهره داستانی قدیم ایرانی می باشد که از او به همراه لقب سندباد دریایی و سندباد دریانورد یا سندباد بحری اسم برده شده‌است. داستان سندباد از ایام بسیار قدیم موجود بوده یعنی از زمان ساسانی با آن آشنا هستند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ماجراهای سندباد تماس بگیرید.

دانلود کتاب ماجراهای سندباد