کتاب قتل در قطار سریع‌السیر شرق که توسط آگاتا کریستی نوشته شده است.که دارای صد و سی و نه صفحه می باشد.این اثر از نمونه های جمع آوری شده داستان‌های پوآرو است که در یکم ژانویه هزار و نهصد و سی و چهار در بریتانیا و در همان سال در آمریکا به چاپ رسید.هرکول پوآرو در وقت دیدن و سیاحت داخل ترکیه با پیغامی که از لندن برایش فرستاده می شود گفته می شود که به لندن بازگردد . او به دشواری داخل یکی از کوپه‌های واگنی که دارای تختخواب‌ می باشد که قطاری سریع‌السیر شرق است مکانی پیدا می نماید و به طرف لندن حرکت می کند . داخل قطار پوآرو هم‌سفران خویش را در زیر نظر داشته و بلافاصله می فهمد که اشخاصی که داخل واگن او هستند جمع ناهمگونی را به وجود آورده اند . در حقیقت از همه ی طبقات اجتماعی فردی منتخب در داخل این واگن موجود بود. اما کسی که زیادتر از باقی دقت و توجه او را به خود جلب کرده بود ساموئل راچت یک تاجر آمریکایی می باشد.داستان قتل در قطار سریع‌السیر شرق اسم اثری پلیسی و جنایی از نگارنده مشهور جنایی نویس آگاتا کریستی است. برای خرید کتاب قتل در قطار سریع‌السیر شرق به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قتل در قطار سریع‌السیر شرق