کتاب ساعت‌ها که توسط آگاتا کریستی نوشته شده است.که دارای صد و هفتاد و دو صفحه می باشد.راز رمان های آگاتاکریستی در فصل اول داستان هایش نهفته است. داستان ساعت‌ها در هنگام چاپ شدنش از دو جهت قابل دقت بود.اول این که نگارنده پس از زمانی به سمت روایت شخص اول باز گشته و قصه ی حوادث و چریانات هرکول پوآرو را به این صورت تعریف و بازگو میکند.دلیل دوم این می باشد که پوآرو در این نوشته هیچ وقت به صحنه جرم نرفته است و با شواهد داستان برخوردی نداشته است. او اعتقاد دارد که این معما به صورتی می باشد که فقط می بایست با اندیشه بدان جواب داد.قصه ی این رمان از جایی شروع شده است که یکی از اشخاص مهم و اساسی داستان با اسم شیلا با جسدی روبرو شده اند و از وحشت به خیابان فرار می نمایند و در آن مکان می باشد که با مرد جوان غریبه ای روبرو گشته و او نقشی کلیدی در پژوهش های بعدی اطراف و پیرامون این قتل ایفا میکند.این غریبه شخصی نیست جز هرکول پوآرو که به طور تقریبی تا آخر ماجرا دختر را دنبال می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ساعت‌ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب ساعت‌ها