کتاب صاحب دنیا که توسط ژول ورن نوشته و به دست کریم کیوان ترجمه شده است.که دارای دویست و چهل و دو صفحه می باشد.ژول ورن در هشتم فوریه هزار و هشتصد و بیست و هشت میلادی داخل یک خانواده پولدار در نواحی فدو از شهر نانت فرانسه متولد شده است .کتاب صاحب جهان یکی از داستانهای نویسنده مشهور و پرطرفدار فرانسوی ژول ورن است که در سال هزار و نهصد و چهار نگاشته است. به امر پدرش تحصیلاتش را در رشته حقوق به آخر رساند ولی ذوق نمایشنامه‌نگاری و داستان نویسی او را بر آن داشت که آرام به سمت ادبیات کشیده شود. در اول هرچند پیروز نبود اما پس از گذشت زمانی پیشرفت چشمگیری داشت. پنج هفته در بالون او خیلی موفق بود و هواخواهان زیادی پیدا کرد. انتشار آثار او پیر و ژول و هتزل واسه ی او دوست و مشاور و همراه زیاد خوبی بود. بیشتر داستانهایی که از ژول ورن به فارسی برگردانده شده‌ است واسه ی فهمیدن و درک کردن بهتر داستان هر قسمت آن را اسم گذاری کرده‌اند. این اثر همچنان با زیادتر از بیست عنوان روایت یک داستان را بیان می نمایند کرده است. برای خرید کتاب صاحب دنیا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب صاحب دنیا