کتاب تپه‌های شنی که توسط ماکزانس واندرمرش نوشته شده است.که دارای صد و شصت و پنج صفحه می باشد.و به دست دکتر .س. حسین زعیم به فارسی ترجمه شده است.این نگارنده را داخل ایران کمتر می‌شناسند برای آنکه هم اکنون به اندازه ی کافی اثرهای او به فارسی ترجمه نشده است.ترجمه‌ای که از نظر مطالعه کنندگان گرامی می‌گذرد نگاشته ی یکی از نگارنده های معاصر فرانسوی به اسم ماکزانس واندرمرش است. در ثبوت هنرمندی و با اهمیت بودن نوشته‌های او همین بس که در سال هزار و نهصد و سی و شش میلادی آکادمی گنکور او را مفتخر به گرفتن بزرگترین جایزه ادبی فرانسه شد.ماکزانس در واقع از یک خانواده هلندی می باشد که این در دوران سلطنت لوئی چهاردهم به فرانسه رفته و هجرت نمودند و با یکی از فردهای خانواده ژان بار دریانورد مشهور فرانسوی عروسی کرده و خانواده به وجود آورده اند . ماکزانس نگارنده این داستان همچنان از نوادگان آن خانواده می‌باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تپه‌های شنی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تپه‌های شنی