کتاب افسانه‌ها که توسط نیکلای گوگول نوشته شده است.که دارای صد و هفتاد و پنج صفحه می باشد.نوشته ی افسانه‌ها هم اکنون یکی از داستانهای نیکلای گوگول می‌باشد.نیکلای گوگول یکی از نگارنده های بسیار بزرگ روس و پایه گذار سبک رئالیسم انتقادی داخل ادبیات روسی و یکی از بزرگترین طنزپردازان دنیا می باشد . او که یکی از نمایان ترین و سرشناس ترین اشخاص و چهره‌های ادبیات روس می باشد که در نوزده مارس هزار و هشتصد و نه در شهر سوروچین داخل یک خانواده کهن اُکراینی متولد شده است. پدر او همچنان از نگارنده های و طنزپردازان معروف بود.از سال هزار و هشتصد و بیست و هشت او مشغول به جمع کردن اطلاعاتی درمورد افسانه‌های ملی آداب و عادتها و البسه ی اُکراینی و هم اکنون نوشته هایی که از خانواده‌ها به جای مانده است می‌شود. همین‌ها و خاطراتی که از پدرش برایش باقی مانده بود فرصت و مایه‌ای واسه ی نوشتن داستانهای ملی که در حال حاضر موجب معروفیت او گردید شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افسانه‌ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب افسانه‌ها