کتاب دنیای معماها که توسط نوشته شده است.که دارای دویست و هجده صفحه می باشد.رمان دنیای معماها نوشته ای زیبا از جان گادوین که نگارنده معروف استرالیایی است. او تا الان یازده اثر چاپ کرده است که یکی از بهترین نوشته های او داستان دنیای معماها است که به دست فرزام حبیبی اصفهانی به فارسی برگردانده شده است.در بین توضیحات و ضمینه هایی که در این اثر پیرامون آنها صحبت شده است بی تردید واسه ی هر یک از مطالعه کننده ها چند اسم آشنا وجود دارد. اسم هایی که غالبا آنها به گوشتان رسیده و تنها مثل یک افسانه با آن برخورد نموده اید بی شک اینکه به سراغ منبع افسانه مزبور گشته و فلسفه به وجود آمدن آن را پیدا کنند .حتی آنهایی که متوجه شده اند که این سامی به افراد و یا موجودات افسانه‌ای تعلق نداشته و آنکه اینطور موجوداتی روی زمین زندگی کرده اند و خیلی از اثرهایی را که به آنها نسبت داده اند را به درستی انجام داده‌ و کمتر تلاش کرده اند که دقتی قابل قبول واسه ی آن پیدا نمایند.جان گادوین در اثر فوق همه ی کوشش خوخویش د را بر آن معطوف کرده که واقعیت های مسلم این موضوعات را از چیزی که منطق ناپذیر است جدا سازد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دنیای معماها تماس بگیرید.

دانلود کتاب دنیای معماها