کتاب شبکه بی‌رحم که توسط توماس لئو کلنسی جونیور نوشته و به دست محمد قصاع ترجمه شده است.که دارای سیصد و سی و پنج صفحه می باشد. اثر فوق با اسم شبکه بی‌رحم هم اکنون یکی از داستانهای مشهور توماس لئو کلنسی است.توماس لئو کلنسی جونیور نگارنده ای از امریکا می باشد که بسیار به دلیل نوشتن جزئیات تکنیکی طرح‌های رمانها و نوشته های جاسوسی و فنون نظامی ارتباط داشته به زمان جنگ سرد و پیامدهای بعد از آن شناخته شده می باشد. توماس کلنسی در بالتیمور ایالت مریلند به دنیا آمده است و از دانشگاه لویولا تاوسن و در رشته زبان انگلیسی فارغ‌التحصیل گشت. او در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار اولین داستان خویش را به اسم شکار اکتبر سرخ نگاشت که بسیار زود به اثری پرفروش مبدل گشت.کلنسی در آن سال دومین نوشته ی خویش را با اسم آغاز طوفان سرخ به چاپ رساند . اثرهای غیر داستانی او در باب جنگ‌افزارها و طرح‌های نظامی همچنان مورد دقت قرار گرفته اند. پیروزی های او در حرفه‌ خود به اندازه ای بوده است که مجوزهای رفت و برگشت به مرکزهای نظامی و دسترسی به بعضی اطلاعات محرمانه ارتباط داشته با فناوری‌های نظامی از سمت مقامات ارشد نظامی ایالات متحده به او داده شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شبکه بی‌رحم تماس بگیرید.

دانلود کتاب شبکه بی‌رحم