کتاب قصر مرموز که توسط موریس لبلای نوشته شده است.که دارای صد و هشتاد و شش صفحه می باشد.موریس لبلای داستان نویس فرانسوی در سال هزار و هشتصد و شصت و چهار به دنیا آمده است. او نگارندگی را از هزار و هشتصد و نود و دو با نشر داستان و پاورقی در روزنامه شروع نمود . بعد از آن داستانهای آرمل و کلود را در هزار و هشتصد و نود و هفت و لب‌های بهم پیوسته را در سال هزار و هشتصد و نود و نه به انتشار رساندند.داستانهایی در تحلیل روانی آرسن لوپن را چاپ گشت و بوسیله این داستان قهرمانی را آفرید که بدون آن جنبه اساطیری نیرویی مافوق بشری داشته باشد و محبوبیت بزرگ و دنیایی به دست آورد.کی از معاصرین سر آرتور کانن دویل که شخصیت شرلوک هولمز را واسه ی اولین بار به وجود آورد موریس لوبلان بود که او خالق شخصیت نجیب زاده دزد آرسن لوپن حساب شد . این شخصیت اول در کشورهای فرانسوی زبان محبوبیت زیادی پیدا کرد و عاقبت و بعد از آن که اسم او در داستانی در بغل اسم شرلوک هلمز قرار گرفت نزد مردم انگلیسی زبان دنیا همچنان معروف شد و محبوب گشت. اضافه بر این نوشته که به دست خود لبلان نگاشته شدند دنباله پنج داستان او بعدها به دست نویسندگان دیگر نوشته شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصر مرموز تماس بگیرید.

دانلود کتاب قصر مرموز