کتاب ملکه ویکتوریا که توسط الیزابت لانفورد نوشته شده است.که دارای هشتصد و چهل و یک صفحه می باشد.ملکه ویکتوریا از بیست ژوئن هزار و هشتصد و سی و هفت تا آخر عمر ملکه ی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند بوده است. هم اکنون از یک ژانویه ی هزار و هشتصد و هفتاد و هفت تا آخر عمر امپراتریس هند بود.ویکتوریا شصت و سه سال و هفت ماه و دو روز بر امپراتوری بریتانیا سلطنت نمود. او از نظر طول زمانه ی زمامداری بعد از نوه پسری‌ خویش الیزابت دوم در همه ی تاریخِ بریتانیا دومین طولانی‌ترین زمانه ی سلطنت را داشت.کتاب ملکه ویکتوریا درمورد سرنوشت دوشیزه‌ای به اسم ویکتوریا می باشد که دست تقدیر او را به فرمانروایی انگلستان خواهند رساند و او به عنوان ملکه کشور انگلستان و کشورهای متحد آن انتخاب خواهد شد. او زیادتر از شصت و سه سال ملکه بود و در همه ی تاریخ بریتانیا زیادترین زمانه ی سلطنت را داشت و زمان سلطنت او با گسترش بزرگ امپراتوری بریتانیا همراه بود.زمان ویکتوریایی در اوج انقلاب صنعتی قرار داشت و دوره‌ای از تغییرات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و فناوری در پادشاهی واحد ویکتوریا بود. برای خرید کتاب ملکه ویکتوریا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ملکه ویکتوریا