کتاب به کودکی که هرگز زاده نشد که توسط اوریانا فالاچی نوشته شده است.که دارای صد و هفده صفحه می باشد.این اثر تا ژانویه دو هزار و هفده زیادتر از چهار میلیون نسخه به فروش رسید.این نوشته اولین بار در سال دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی با نام به کودکی که هرگز زاده نشد به دست مانی ارژنگی به فارسی برگردانده شد و توسط نشر امیرکبیر در ایران چاپ شد.دومین ترجمه اثر با عنوان نامه به کودکی که هرگز متولد نشد به دست ویدا مشفق به فارسی ترجمه گشت و نشر جاویدان آن را در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج چاپ نمود. در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو یغما گلرویی ترجمه چهارم این اثر را انجام داد و نشر دارینوش آن را چاپ کرد.نوشته ی زیبای به کودکی که هرگز زاده نشد اسم داستانی به زبان ایتالیایی از اوریانا فالاچی که یکی از نگارنده ها و خبرنگاران اهل ایتالیا بود که در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج چاپ شد. این اثر با زاویه دید اول شخص و در شکل نامه‌‌ای از داستانگو قصه ی یک زن جوان که گفته های خود فالاچی می باشد که با فرزند نازاده‌اش که در شکم خویش دارد از مصیبت‌های جهان و بی‌رحمی آن آگاه می نماید. برای خرید کتاب به کودکی که هرگز زاده نشد به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب به کودکی که هرگز زاده نشد