کتاب غرور و تعصب که توسط جین آستین نوشته شده است.که دارای دویست و بیست و دو صفحه می باشد.غرور و تعصب اسم اثر خیلی معروف از نگارنده ی انگلیسی جین آستن می باشد. این اثر از دومین رمانهای جین آستن است. او این رمان را در سال هزار و هفتصد و نود و شش در صورتی که فقط بیست و یک سال داشت نگاشت.ولی تا سال هزار و هشتصد و سیزده چاپ نگشت .اکثر انتقاد کنندهای این نوشته را بهترین اثر جین آستن دانسته است و خود او آن را بچه دل بند خود اسم داده است. با این شرایط این اثر که اول با اسم تأثرات اولیه نگاشته شده بود تا زمانهای طولانی توسط ناشرها رد گشته اما بعد از هجده سال عاقبت به انتشار رسید. به جای اسم آستن نام یک خانم به عنوان اسم نگارنده بر روی جلد به چشم می‌خورد. از این داستان بارها فیلم‌سازی شده‌است که آخرین بار آن سال دو هزار و پنج با بازی کیرا نایتلی و مَتیو مَک‌فادین بوده‌است. در سال دو هزار و چهار هم بالیوود بر مبنای این اثر فیلم عروس و تعصب را با بازی آیشواریا رای ساخت.برای خرید کتاب غرور و تعصب به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب غرور و تعصب