کتاب زنان کوچک که توسط لوئیزا می الکات نوشته شده است.که دارای پنجاه و نه صفحه می باشد.زنان کوچک اسم داستان بلندی از لوییزا می الکات نگارنده مشهور آمریکایی است. زنان کوچک رمانی می باشد که به زیادتر از پنجاه زبان ترجمه گشته و پیروز شده‌است .از بین مرزهای فرهنگی و مذهبی عبور نموده و اقتباسی از این رمان در اپرا و باله و برنامه‌ تلویزیونی و هالیوود و بالیوود و انیمه‌های ژاپنی استفاده شده‌ است.داستان درباره ی زندگی چهار خواهر به اسم های مگی و کتی و بتی و سارا مارچ می باشد که با الهام از زندگی حقیقی نگارنده با سه خواهر خود نگاشته شده‌ است. زنان کوچک مقداری موفق بود که نوشتن جلد دوم آن با اسم همسران خوب سبب موفقیت آن همانند جلد اول شد. نشر اثر در یک نسخه نخستین بار در سال هزار و هشتصد و هشتاد با عنوان زنان کوچک صورت گرفت . الکات ادامه این قصه را با دو اثر به اسم های مردان کوچک و پسران جو ادامه داد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زنان کوچک تماس بگیرید.

دانلود کتاب زنان کوچک