کتاب عجیب ولی واقعی که توسط فرانک ادواردز نوشته شده است.که دارای پنجاه صفحه می باشد.چند وقت پیش مطلب خیلی جذابی را درباره ی یک مرتاض هندی شنیدم که بسیار من تحت تأثیر قرار داد.گفته شده بود که آن مرد مرتاض بی آنکه کوچکترین حرکتی کرده باشد یک دستش را به سمت آسمان برده و به مدت بیست و پنج سال بود که سرپا وایساده بود.طبق گزارشهای شاهدهایی که وجود داشتند و مدارکی که بود حتی کبوتری همانگونه در کفه دست او که به طرف آسمان بود لانه کرده و جوجه های خود را در آن لانه شگفت آور پرورش داده بود.مرتاضی که اسم برده شده واسه ی تمرکز داشتن و پاکسازی روح خود از عوامل بد و پلیدی توانسته بود با میل کردن روزی یک عدد فندق به مدت بیست و پنج سال زنده ماند. نکات بسیار جالب توجه همچنان در این می باشد که حتی برداشتن و خوردن آن به اندازه ای آرام بوده که به طور کامل نامشهود می نمود. به دستی او و تمام اشخاص همانند او چطور آدمهایی می باشند. آیا می شود فهمید و درک نمود که آدمی بدون کوچکترین استراحت بیست و پنج سال سرپا بایستد و چیزی نخورد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عجیب ولی واقعی تماس بگیرید.

دانلود کتاب عجیب ولی واقعی