کتاب خانه کج که توسط آگاتا کریستی نوشته شده است.که دارای دویست و پنجاه و نه صفحه می باشد.آگاتا کریستی نویسنده مشهور داستانهای جنایی اهل انگلستان می باشد که شیفته دنیای بی گناه می باشد. او چند دفعه به ایران سفر نموده و در یک مصاحبه گفته من تمام وقت در حال نگاشتن بودم و هم اکنون بیش از پنجاه سال بوده که اثرهای پلیسی می نگارم. این اثر یکی از اثرهای بخصوص و مورد علافه نگارنده می باشد.به صورتی که همیشه نویسنده درمورد خانه کج می گفت این کتاب یکی از بهترین نوشته های من است. خانه کج در حقیقت اثری زیبا و جالب است. در هشتم دسامبر هزار و نهصد و بیست و شش هنگامی در سانینگ دیل قرار داشته در برکشر زندگی می نمود به مدت ده روز گم شده و ناپدید می گردد و روزنامه‌ها در این باره جاروجنجال بسیاری به پا می کنند. ماشین او داخل یک گودال گچ پیدا شد و خود او را هم چنان در آخر داخل هتلی قرار داشته در هروگیت پیدا نمودند. آگاتا اتاق هتل را با اسم خانمی که چندی پیش همسرش اعتراف کرده با او ارتباط عاشقانه دارد کرایه نموده بود و در شرح این داستان ادعا کرد که به موجب ضربه روحی ناشی از فوت مادر و خیانت کردن همسرش دچار فراموشی شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خانه کج تماس بگیرید.

دانلود کتاب خانه کج