کتاب مردان کوچک که توسط لوییزا می آلکوت نوشته و به دست چیستا یثربی و فرشته موثق نژاد نرجمه شده است.که دارای چهارصد و هفتاد و هشت صفحه می باشد.لوییزا می آلکات داستان نگار آمریکایی می باشد که به موجب داستانهای زیبایی چون زنان کوچک و مردان کوچک و پسران جو معروف شده است.زنان کوچک برابر موضوعات خانه خانواده الکات و ارکارد هوس در کنکورد و ماساچوست نگاشته شده است.که در خصوص زندگی حقیقی نگارنده و سه خواهر خود می باشد .داستان مردان کوچک هم نگاشته ی این نگارنده است که بعد از چاپ داستان زنان کوچک که یکی از کتابهای ماندگار این داستان نویس آمریکایی است چاپ شد.کتاب مردان کوچک داستانی می باشد با حال و هوای زنان کوچک و در واقعیت هم به گونه ای ادامه آن اثر است . البته قصه اش به زنان کوچک ارتباطی نداشته ولی با آن همه کارکتر نگاشته شده است. جو بزرگ گشته و با آقای بائر ازدواج نموده و دو تا پسر کوچیک هم دارند. آنها یک مدرسه شبانه روزی با چند عدد پسر بچه کوچک را اداره می نمایند که بسیار از آنها بی سرپرست و فقیر هستند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مردان کوچک تماس بگیرید.

دانلود کتاب مردان کوچک