کتاب عینک طلایی که توسط سر آرتور کانن دویل نوشته که به دست حسین سبحانی ترجمه شده است.که دارای هفده صفحه می باشد.شرلوک هلمز یک فرد بسیار باهوش که یک کارآگاهی خصوصی می باشد که از همه ی مناطق جهان واسه ی حل کردن رازهای غیرمعمول و سردرگم پیش او آمده و از او چاره می خواهند.ضرر ندارد که بدانید دایره المعارف رمانهای پلیسی شرلوک هلمز را بزرگترین کارآگاه در زمانه ی ادبیات و احتمالا معروفترین خالق و آفرینده ی ادبی تمام عصرها خوانده است.شخص به وجود آورنده ی شرلوک هلمز سر آرتور کانن دویل می باشد که از پزشکان و نگارنده های اسکاتلندی در دانشگاه ادنبورگ به تحصیل پرداخته است. او نگارنده ی بسیار پرکاری می باشد و اثرهای او خیلی متنوع و مختلف است. به علاوه بر رمانهای شرلوک هلمز تقریبا شصت داستان کوتاه و چهار رمان او مقدار بسیار زیادی داستان تاریخی و علل خصوص بوئرها در افریقا جنوبی و کتاب هایی درمورد احضار روح نوشته است.شرلوک هلمز حتی از خالق و نگارنده داستان های خویش مشهورتر و محبوب تر گشته است.او با شیوه ی استدلال و استنتاج مخصوص خود به گونه ای معما را حل می کند که حتی پلیس انگلستان را هم مطهیر می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عینک طلایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب عینک طلایی