کتاب خواب گران که توسط ریموند چندلر نوشته شده است.که دارای سیصد و چهار صفحه می باشد.این اثر را می شود از شاهکارهای مهندسی رمان حساب کرد. چندلر نویسنده اسن اثر بجای معماهای رخ دادن قتل از شبکه درهم پیچیده‌ای از جنایات و خلافکارها با عنوان هسته مرکزی رمان استفاده نموده است. او آنگونه زیرکانه و ماهر رویدادها را چفت و بست می نماید که تا صفحه آخر اثر تعلیق آن نگهداری می گردد و قصه یک دفعه از هیجان و زیبایی نمی‌افتد.چندلر گفته است که داستان معمایی می بایست درمورد انسانهایی حقیقی در جهان واقعی باشد. هر اندازه او عناصر خیال را در قصه ی معمایی منکر نمی‌شود. این طور نظر و دید جدید بوده که رمان معمایی را به کلی واژگون نموده است. و دوباره هم این چندلر می باشد که می‌گوید داستان معمایی می بایست درمورد حادثه های باورپذیر از مردم و افراد باور پذیر در شرایط باورپذیر باشند. ولی مهمتر از آن این می باشد که او باورپذیری را یک مقوله ارتباط داشته به سبک دانسته و نه چیز دیگر.همت و چندلر که دورانی هر دو واسه ی مجله بلک ماسک قصه ی معمایی می نگاشتند تاثیر گرفته از دستورالعمل سردبیر آن بودند که پرهیز کاملا جدی از هر صورت صفت و قید اضافی یا مزاحم در جمله بوده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خواب گران تماس بگیرید.

دانلود کتاب خواب گران