کتاب در انبوه که توسط برتوت برشت نوشته شده است.که دارای نود و پنج صفحه می باشد.برتوت برشت شخصی که ژان پل سارتر از فیلسوفان و داستان نگاران فرانسوی مشهور او را بی تردید از بزرگترین نمایشنامه نگاران معاصر خوانده و شاعری که تئاتر اروپا را تحت تاثیرات خود قرار داده و نوآوری که هنر تئاتر را متحول ساخته است.و مسیرهای جدید شگفت به روی نگارنده و بازیگر و تماشاگر باز کرده است. او که پس از مدتها بزرگترین نمایشنامه نگار آلمان بعد از جنگ نازیها بود شد .در دهم فوریه سال هزار و هشتصد و نود و هشت داخل شهر باستانی آگسبورگ در جنوب آلمان که آن دوران یکی از پادشاهی های باواریا به حساب می آمد متولد شد .مادر وی از جنگل سیاه و پدرش کارخانه داری مشهور بود. وقتی که برتوت متولد شد والدینش در جایگاه اشخاص ثروتمند آگسبورگ به حساب می آمدند. سرنوشت اینگونه خواسته بود که برشت راه دیگری را در سرنوشت خود انتخاب نماید. مناسبات خانواده‌اش واسه ی او دلنشین نبود و بسیار زود با تفکرات و دیدگاه و قید و بندهای قدیمی و کهن خانواده خود به مخالفت برخواست.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب در انبوه تماس بگیرید.

دانلود کتاب در انبوه