کتاب افروز بیگ قهرمان که به دست عمر سیف الدین نگاشته و توسط رشید ریاحی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و شش به انتشار رسیده و در نشر سازمان کتابهای جیبی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و دو صفحه است.در تاریخ عثمانی چند نقطه بازگشت و توجه وجود داشته که می شود گفت یک پیچ زمانی در دگرگونی های تفکرات و اندیشه عثمانی به‌وجود آورد. یکی از آنها عصر لاله از هزار و هفتصد و هجده تا هزار و هفتصد و سی معاصر با زمان سلطنت کردن احمد سوم بوده که بحث اصلاحات در قالب طرح سوالات در گرفته است. همانگونه جلو رفته ایم تا به دوره ی تنظیمات یعنی هزار و هشتصد و سی و نه می‌رسیم که مباحث جدی‌تر و نهادینه‌تری در حوزه اصلاحات در گرفته و این تحولات موجب به صورت پذیری نهادهای مدرن شده است. نمونه ی جمع شده از بوروکرات‌ها و دیوان‌سالارهای عثمانی این مسیر و راه را پیش‌ برده و سلطان عثمانی محمود دوم در هسته ی این اتفاقات اصلاحی قرار داشته است. برای خرید کتاب افروز بیگ قهرمان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب افروز بیگ قهرمان