کتاب راز لوح میمون که به دست کارولین کین نگاشته و توسط پانیذ غضنفری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر سبزخط چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سه صفحه است.کشور پرو مکان بسیار زیبایی می باشد. در همان جا که بناهای کهن بومیهای قصرهای اسپانیایی و خوراکی های استوایی شگفت آور موجود است . ولی تمامی این ها دلیل مسافرت نانسی درو به این کشور نبوده است.نانسیِ با سن هجده سال با دوستان خویش بس و جرج به دعوت کارلا پونس از آمریکا به پایتختِ پرو شهر سفر می کنند تا به کارلا در تحقیقات و بررسی درمورد رمز یک لوح چوبی کمک نمایند.لوحی که قرار بوده آنها را به گنجی بزرگ رساند. نانسی دخترِ جوان و باهوش و ماجراجویی بوده که به دعوت یکی از دوستان خود به اسم کارلا پونس که ساکن کشور پرو شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز لوح میمون تماس بگیرید.

دانلود کتاب راز لوح میمون