کتاب غروب فرشتگان که به دست پاسکال چکماکیان نگاشته و توسط محمد قاضی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر ثالث چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد صفحه است. این اثر که در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار از سمت مؤسسه‌ی بنیاد فرانسه جایزه‌ ادبی شارل اولمون را گرفت درمورد حق دفاع و احترامی بوده که اقلیت‌های نژادی یا مذهبی هر کشور واسه ی حفظ هویت یا اعتقادات خود قایل می باشند .آرام در سن هجده سالگی بود که حس نمود می بایست تصمیم خویش را در انتخاب کردن یکی از دو مسیر بگیرد. یعنی یا کشیش شود و یا از آراکسی که بسیار او را دوست دارد خواستگاری نماید. او قبل از آنکه سری به منزل وارتابد سرکیس زند تا درمورد مسائل زندگی خویش با او به مشورت پردازد و اول تا مدت زیادی به تماشای مرعش شهر زادگاه خود مشغول شد.مرعش با آنکه ترکان عثمانی گروهی از کردها و چرکس ها را به ویژه به آنجا منتقل کرده و نشانده بودند شهر خوبی بود. این گروه ها و ارمنیان نزدیک به چهار قرن در قبل هم در صلح و آرامش نسبی زندگی کرده بودند. برای خرید کتاب غروب فرشتگان به لینک موجود مراجعه نمایید. .

دانلود کتاب غروب فرشتگان