کتاب عروس فریبکار که به دست مارگارت اتوود نگاشته و توسط شهین آسایش ترجمه شده است.اثر فوق در نشر ققنوس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد و پنج صفحه است.این داستان درمورد زنی به اسم زینیا می باشد.کسی که پا به زندگی سه زن و شوهر شده و ارتباط هر سه زوج را به تباهی می کشاند . بر اساس این موضوع نگارنده زندگی این سه زن را از کودکی واسه ی مطالعه کننده تعریف و رویدادهای اثر گذار زندگی آنها و همچنان نیروهای شخصیتشان را پژوهش نموده است. رز تونی و کاریز سه زنی بودند که قصه ی فریب خوردنشان به دست زینیا در این اثر گفته شده است. زینیا زن‌ بسیار زیبایی بوده ولی این‌ بی‌نظیری‌ به‌ سود رُز و کاریز و تونی‌ نمی باشد. زنهایی که‌ دلنشین‌ترین‌ بهانه‌های‌ هستی‌ خویش را بر سر آشنایی‌ با این‌ زنِ باهوش‌ و زیبا سپری می کنند. و این شکست حاصل‌ اعتماد کردن این‌ سه‌ زن‌ به‌ زینیا است‌. برای خرید کتاب عروس فریبکار به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب عروس فریبکار