کتاب پیش از آن که بخوابم که به دست اس. جی. واتسون نگاشته و توسط شقایق قندهاری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و ن یک ود وبه انتشار رسیده و در نشر آموت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد و سه صفحه است.در یکی از روزها صبح کریستینِ چهل و هفت ساله از خواب بیدار شده و مردی را که بغل خود به خواب رفته بود را به یاد نمی آورد. او خود را دختری بیست ساله و چند ساله دانسته و با دیدن چهره ی درهم شکسته و پیر خود در آینه میفهمد که تغییرات بزرگی رخ داده است. کریستین با دقت به صحبتهای همسرش بن میفهمد که هجده سال قبل زمانی که بیست و نه ساله بوده با یک ماشین تصادف نموده و به موجب این تصادف پیوسته حافظه خویش از دست داده است. او دیگر نمی‌تواند کارهای جزیی زندگی روزمره و اشخاص داخل زندگی‌اش و خاطرات قدیم و هویت خویش را به هم ارتباط دهد و متوجه شود در چه مرحله‌ای از زندگی‌ خود قرار دارد.در حقیقت کریستین هر دفعه که می‌خوابد و خوابش کمی عمیق می‌شود حافظه خود را به کلی از دست داده و این اتفاق ناگوار قسمتی از تجربه روزانه‌اش است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پیش از آن که بخوابم تماس بگیرید.

دانلود کتاب پیش از آن که بخوابم