کتاب خزه که به دست هربر لوپوریه نگاشته و توسط احمد شاملو ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو به انتشار رسیده و در نشر زمان چاپ گشته است.این اثر با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهارده صفحه است.شاید تعداد اثرها و فیلمهایی که درباره ی جنگ جهانی دوم مطالعه کرده اید و تماشا نموده اید از دستان خارج باشد ولی این برگ تاریخ آن اندازه کامل و جان سوز است که هر دفعه مطالعه کردن یک اثر در اینباره آدمی را بسیار زیا به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. بعد از اشغال کردن فرانسه به دست آلمان نازی مردی فرانسوی که همسر و فرزندان خود را در بمباران هوایی از دست داده است تصمیم گرفته تا به ناشناخته ترین مکانی که ممکن است برود تا شاید تواند جوری خود را دور بریزد. او پس از مدتی با مردم روستایی آشنا می شود که به آنجا پناه برده و از وحشت برگشت حس نوع دوستی به خویشتن خویشش تصمیم گرفته ناغافل روستا را ترک نماید ولی منصرف می شود . برای خرید کتاب خزه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خزه