کتاب آخرین ایستگاه که به دست اریش ماریا ریمارک نگاشته و توسط همایون نوراحمر ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و دو به انتشار رسیده و در نشر مرزبان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پنجاه و سه صفحه است.همه ی داستان این اثر بزرگ در سی ام آوریل هزار و نهصد و چهل و پنج و در صبح اول ماه می همین سال اتفاق می افتد و این دورانی بوده که آلمان تسلیم روسیه شده است. در طبقه سوم آپارتمانی داخل یک شهر از بین رفته برلین زنی به اسم آنا زندگی می نماید که با همه ی غصه ها و پریشانی های او روده یک زندانی سیاسی که فرار نموده نزد او رفته و از او می خواهد که پناهش دهد. کاپیتان اشمیدت افسر گشتاپو و دو تن از سربازان خود یک زندانی فراری دیگر به اسم کاتس و خدمتکار طماع نادان و ولنگاری همانند گرته و یک افسر روسی از دیگر افراد فاجعه درست کن این نوشته هستند. تمامی آنها افرادی هستند که آخرین ایستگاه را با همه ی لایه های گزنده اش تشکیل داده اند و نمایشی غنی و پر تعلیق ایجاد می کنند که با داخل شدن هر فرد جدید بازگشتی خلاف انتظار پیش رو می نهد. برای خرید کتاب آخرین ایستگاه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب آخرین ایستگاه