کتاب بوسه پیش از مرگ که به دست ایرا لوین نگاشته و توسط مهدی نوروزی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و دو به انتشار رسیده و در نشر کیهان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفده صفحه است.باد کورلیس جوانی بسیار تهی دست اما بسیار باهوش و خوشتیپ و جذاب بوده است که در مسیر رسیدن به هدفهای خود هیچ چیز جلودارش نمی باشد حتی قتل کردن و آدمکشی .یک مریض بسیار روانی با موهای روشن بور و چشمان آبی در گشتن به دنبال نیرو و ثروت است.تنها مشکل او یک زن حامله می باشد .زنی که عاشقِ او بوده اما کورلیس به او علاقه نداشته و تنها واسه ی رسیدن ثروت پدرش او را اغوا نموده است. دوروتی کینگ شیپ دختر بسیار ساده و بدشانسی می باشد که داخل کالجِ استودارد به دامِ عشقِ کورلیس گرفتار گشته است .حال می بایست قربانی نقشه شومِ کورلیس در مسیر رسیدن به اهدافش شود.نقشه ای که آتش مرگبار آن همه ی خانواده کینگ شیپ را درگیر آن می کند . برای خرید کتاب بوسه پیش از مرگ به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بوسه پیش از مرگ