کتاب کنت مونت کریستو که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط محمدرضا جعفری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سی و دو صفحه است.ادموند دانتس دریانوردی که زندانی بوده و مسافری اسرار آمیز با چهرهای گوناگون که می‌خواهد با پولهای افسانه‌وار خویش طبقه اشراف پاریس را به هم ریزد. دانتس در هزار و هشتصد و پانزده در روز ازدواج خود با اتهامات دروغین و طرفداری کردن از ناپلئون داخل زندانی ترسناکی در نزدیکی بندر مارسی زندانی می گردد و به موجب سعایت رقیب عشقی‌ خود فرنان و رقیب تجاری‌اش با نام دانگلار زمان چهارده سال در این زندان محبوس می شود و این اتفاق در عین حال به نفع نقشه های سیاسی یک قاضی جوان و جاه‌طلب به اسم ویلفور می باشد که در زندانی‌ شدن او دست داشته است.دانتس می فهمد که زندانیِ دیگری مشغول کندن تونل واسه ی فرار کردن از زندان است. برای خرید کتاب کنت مونت کریستو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کنت مونت کریستو