کتاب حشاشین که به دست تامس گیفورد نگاشته و توسط جواد سید اسرف ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و هفده صفحه است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر ققنوس چاپ گشته است.کشته شدن مرموز و رمز آلود خواهر والنتاین که یک راهبه جوان بوده است برادر او را که وکیل بسیار مشهوری بوده و در جوانی خویش همچنان او هم راهب یسوعیون بوده است راحت نگذاشته و به میدان می کشاند. تنها مدرکی که در دستش می باشد یک عکس رنگ رفته و قدیمی از پاریس جنگ زده در سال هزار و نهصد و چهل و سه است. بنیامین برای پیدا کردن چهار مردی که داخل عکس وجود دارند و مرد پنجم یعنی همان عکاس ناشناس با چند عدد مرگ و قتل عجیب و راز آلوده روبرو می گردد. همه به او هشدار می دهند و او را از ادامه دادن به پژوهش ها و بررسی هایش برحذر می دارند.این داستان مسئله داخلی کلیسا بوده و واتیکان به هیچ شخصی اجازه نخواهد داد که در مسائل درونی کلیسای کاتولیک دخالت نماید .در آخر تمام سرنخ ها به شهر روم و به آرشیو محرمانه واتیکان منتهی می شود. برای خرید کتاب حشاشین به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب حشاشین