کتاب The Tenth Insight که به دست James Redfield نگاشته شده است.این نوشته با زبان انگلیسی و دارای تعداد صد و پنجاه و نه صفحه است.به مدت یک ماه قبل به این طرف که شارلین بیلینگز با همکاران خویش در موسسه پژوهش و بررسی تماسی گرفته بود دیگر کسی از او خبر نداشت. یکی از هکاران وی شارلین به اسم فرانک سیمز که از غیبت او بسیار نگران گشته بود جان وودسون یکی از صمیمی ترین دوستان شارلین را در مورد اتفاق ناپدید شدن وی قرار می دهد. جان داخل دفتر کار شارلین نقشه ای را پیدا می نماید که شارلین بر روی یک برگ کاغذ کشیده و در آن مکان جا گذاشته بود. جان با استفاده نمودن از آن نقشه به جنگلی داخل کوهستانهای آپالاش قرار داشته در شرق آمریکا سفر می کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب The Tenth Insight تماس بگیرید.

دانلود کتاب The Tenth Insight