کتاب مدرسه رابینسونها که به دست ژول ورن نگاشته و توسط قدیر گلکاریان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر پائیز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهل صفحه است.افراد بسیار زیادی و انبوهی از سرمایه داران داخل سالنی بزرگ در شهر سان فرانسیسکو قرار داشته در ایالت کالیفرنیای آمریکا حاضر بودند . نه تنها آمریکاییهای سرمایه دار و حتی برخی اشخاص فرانسوی که ساکن آمریکا همچنان بودند داخل این حراج حاضر بودند . آیا ماشینی با قیمت زیاد و یا تابلویی قدیمی یا مجسمه ای عتیقه در حال حراج بوده خیر اصلا.اینجا یک جزیره در حال حراج می باشد.در سالن بزرگ سانفرانسیسکو جزیره ای به حراج گذاشته شده است. در حقیقت این جزیره که اسمش اسپنسر بوده منفعتی واسه ی دولت آمریکا نداشته و از نظر بازرگانی همچنان بدون فایده بود. به این دلیل دولت تصمیم گرفته بود این جزیره را به حراج گذارد. برای خرید کتاب مدرسه رابینسونها به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مدرسه رابینسونها