کتاب سلام کسی اینجا نیست که به دست یاستین گوردر نگاشته و توسط مهرداد بازیاری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر هرمس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نه صفحه است. یوکیم پسر کوچکی می باشد که در انتظار تولد برادر کوچکش است.در این زمان موجودی بسیار شگفت آور که در ظاهر از کره‌ای دیگر آمده است به منزل آن‌ها آمده و آنها درمورد روند صورت گیری انسان و نعمت‌هایی که پروردگار به انسانها داده و هم اکنون دلایل دادن این نعمت‌ها و باهم بحث می نمایند.یوکیم قصه ای واسه ی کمیلایِ ۸ ساله می نگارد. داستان ارتباط داشته به دورانی بوده که یوکیم همسن کمیلا بود. مادر یوکیم حامله است و بسیار زود یوکیم دارای یک برادر و یا خواهر کوچکتر خواهد شد. داستان اینطور آغاز می گردد که مادر یوکیم واسه ی وضع حمل به دست همسرش به بیمارستان می رود و یوکیم تا آمدن عمه خود هلن داخل خانه تنها می باشد و همش به خواهر یا برادر خود که خیلی زود به دنیا می آید فکر می کند. وقتی که جلو پنجره بوده و باغچه را نگاه می کند ناگهان پسرکی را دیده که رویِ درخت سیبِ داخل باغچه می افتد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سلام کسی اینجا نیست تماس بگیرید.

دانلود کتاب سلام کسی اینجا نیست