کتاب شاهزاده و گدا که به دست مارک تواین نگاشته و توسط علی فاطمیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر چشم انداز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه صفحه است.تام كانتی پسر کوچک يك خانواده تهی دست و گدا می باشد و به این موجب با افرادی كه اجتماع آنها را پس زده زندگی مي نماید. او در تمام عمر خود در اندیشه ی ساختن زندگي بهتر بوده و كشيش محلی هم او را تشويق می نمایدو به او مطالعه نمودن و نوشتن را ياد می دهد . در یکی از روزها که تام کنار دروازه های قصر قدم می زد شاهزاده کم سالی را دیده و نگهبانان تام را زده تا او را دور نمایند تا اين كه شاهزاده به آنها فرمان مي دهد كه اینکار را نکنند. بعد از تام دعوت می كند كه به توی قصر رود. اين دو فرد شيفته تفاوتهای سبك زندگي هم دیگر و در عين حال تشابه ظاهری زیادی كه به همديگر دارند مي شوند. تام و ادوارد می فهمند خیلی شبیه هم بوده و واسه ی زمانی لباس هایشان را عوض می نمایند.برای خرید کتاب شاهزاده و گدا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب شاهزاده و گدا