کتاب گریز با چادر که به دست کرستین بک نگاشته و توسط امیرحسین اکبری شالچی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر روزگار چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و هشت صفحه است.نویسنده ی اثر خانم کرستین بک نگارنده ی آلمانی بوده که در آن داستان فرار خویش از افغانستان به پاکستان به موجب رفتن به آلمان غربی را بازگو و تعریف می نماید.او دانشجوی ناراضی آلمان شرقی به بهانه یادگیری زبان پارسی و در چارچوب همکاری‌های دانشگاهی کشورهای سوسیالیستی یک ترم داخل دانشگاه کابل مانده و سپری می کند ولی بعد از آخر ترم درست وقتی که می بایست به آلمان شرقی برگردد ناپدید می گردد. تمام دستگاه‌های امنیتی جمهوری دموکراتیک افغانستان و آلمان شرقی و شوروی به تکاپو افتاده تا او را پیدا کنند ولی کرستین خویش را زیر برقع پنهان نموده و همراه مجاهدین افغانستان به سمت پاکستان فرار کرده است. برای خرید کتاب گریز با چادر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب گریز با چادر