کتاب مارکوی رومی که به دست میکا والتاری نگاشته و توسط مریم صالحی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر دبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و هشت صفحه است.کتاب مارکوی رومی یکی دیگر از داستانهای تاریخی نگارنده ی مشهور میکا والتاریست که نویسنده اثر بسیار معروف سینوهه است. والتاری در این اثر تعلیمات مسیح را به زبان بسیار ساده البته از نظر و دید یک مسیحی بیان می شود. مارکو جوان رومی در پی درس های فلسفه راهیِ اسکندریه گشته است. در همانجا بعد از برخورد کردن با علمای یهود متوجه شده و می فهمد که ناجی دنیا در اورشلیم ظهور خواهد نمود. او در پی این اعتقاد با سختی های بسیار زیاد راهی آن دیار می گردد .ولی متاسفانه که رسیدن او همزمان با مصلوب گشتن عیسی ناصری و مسیح موعود و پادشاه یهود می باشد. مارکو بعد از آن واسه ی دست پیدا کردن به تعالیم مسیح در پی دوستان و یاران او به راه می فتد. برای خرید کتاب مارکوی رومی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مارکوی رومی