کتاب جسدی در کتابخانه که به دست آگاتا کریستی نگاشته و توسط مجتبی عبدالله نژاد ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر هرمس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و هفت صفحه است.کلنل آرتور بانتری با همسر خویش دالی داخل عمارت گوسینگتون هال زندگی می نماید.در یکی از روزها صبح اول وقت خدمتكارِ منزل خبر وجود داشتن یك جسد را داخل كتابخانه به كلنل و همسر وی داد. آنها بعد از دیدن جسد با بهترین فردی كه واسه ی رسیدگی به مسئله قتل می‌شناسند یعنی همان خانم مارپل تماس گرفتند. پس از آن خانم مارپل به گوسینگتون هال رفته و به روش آرام و پیگیر خویش ماجرا را دنبال می نمایند. ولی مسئول تیم بررسی و پژوهش مردی می باشد به اسم بازرس اسلاك كه از روزهای قبل و قدیم از خانم مارپل خوشش نمی‌آید. در طول تحقیقات آنها جنازه دیگری را دوباره پیدا می کنند كه موضوع قتل پیش را پیچیده تر می نماید .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جسدی در کتابخانه تماس بگیرید.

دانلود کتاب جسدی در کتابخانه