کتاب وحشت در آمیتی ویل که به دست جی آنسون نگاشته و توسط محمدرضا ملکی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر قطره چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه و سه صفحه است.داستان وحشت در آمیتی ویل اثر نگارنده ی معروف آمریکایی جی آنسون بر پایه ی مشاهدات خانواده لوتز در زندگی بیست و هشت روزه شان داخل خانه ای جن زده در آمیتی ویلِ لانگ آیلند در ایالت نیویورک آمریکا نگاشته شده است.جرج و کتی لوتز با سه فرزند خویش به خانه ای بسیار بزرگ داخل آمیتی ویل می روند تا در آنجا زندگی کنند.نواحی روستایی که واقع در اطراف نیویورک است. حدود یک سال قبل از آمدن این خانواده به آمیتی ویل شخصی به اسم رونالد شش عضو خانواده خود را که با شلیک گلوله در این خانه به قتل می رساند و حالا اعضای جدیدی این خانه با اتفاقات و صحنه هایی شگفت آور روبه رو می شوند که به گمانشان به قتل همان اشخاص قبلی ارتباط دارد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وحشت در آمیتی ویل تماس بگیرید.

دانلود کتاب وحشت در آمیتی ویل