کتاب برف داغ که به دست یوری بوندارف نگاشته و توسط ا. ع. حمید ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار به انتشار رسیده و در بنگاه نشریات پروگرس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هشتاد و پنج صفحه است. یوری بوندارف به عنوان یکی از نگارنده های بزرگ زمان شوروی اثرات بسیار زیادی در ادبیات معاصر این کشور گذاشت. او در زمره ی اولین نگارنده هایی بود که درمورد جنگ جهانی دوم که روس ها از آن به اسم جنگ بزرگ میهنی یاد می نمایند نگاشت. در خلال جنگ جهانی دوم در دسامبر هزار و نهصد و چهل و دو ارتشهای زرهی و تانک های ژنرال مانشتین واسه یاری رساندن به ارتش محاصره شده ژنرال فریدریش پاولوس به سمت استالینگراد عزم گشتند. پیش از رسیدن به استالینگراد بین دشتی بزرگ رودخانه کوچک یخ بسته ای وجود داشت. لشگرهای شوروی به فرماندهی ژنرال بسسونوف همچنان با یک راهپیمایی طولانیِ بی وقفه با طی کیلومترهای سخت به سمت این رودخانه رفتند . برای خرید کتاب برف داغ به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب برف داغ