کتاب در مرز وحشت که به دست امیر عشیری نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و پنج به انتشار رسیده و در نشر کانون معرفت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و سه صفحه است.طاهر و برادر خود به نام طالب تنها فرزندان خانواده خویش می باشند که داخل تهران زندگی می نمایند. طالب در سال هزار و سیصد و هفده واسه ی تحصیل طب به فرانسه رفته و در موقعه ای که داخل فرانسه می باشد پدرشان از دنیا می رود . طاهر همچنان بعد از آخر دوره دبیرستان خود داخل دانشکده حقوق می شود و در سال آخر دانشکده پیروز شده تا در اداره سیلو کاری واسه ی خویش پیدا نماید. او در سال هزار و سیصد و بیست و یک از این دانشکده فارغ التحصیل شده و چند ماه بعد همچنان طالب از فرانسه به ایران بر می گردد. پس از سه هفته از داخل شدن طالب به ایران و در صورتی که طاهر با او قرار گذاشته واسه ی دیدن مادرشان به کاشمر روند در شبی یک دفعه غیبش زده و به فرد شخصی مرموزس نامه ای واسه ی طاهر فرستاده می شود مبنی بر اینکه حالش خوب می باشد. برای خرید کتاب در مرز وحشت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب در مرز وحشت