دانلود کتاب برهنه ها و مرده ها اثر نورمن میلر ترجمه سعید باستانی

 

کتاب برهنه ها و مرده ها که به دست نورمن میلر نگاشته و توسط سعید باستانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و دو به انتشار رسیده و در نشر نیلوفر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتصد و پنجاه صفحه است.اثر برهنه ها و مرده ها کاری از نورمن میلر یکی از داستانهای مشهور جنگ جهانی دوم می باشد. این اثر در سال هزار و نهصد و چهل و هشت یعنی وقتی که نگارنده اش تنها بیست و پنج سال داشت چاپ شده است.در جریان جنگ جهانی دوم سربازهای یک گروهان آمریکایی داخل جزیره آنوپوپی در اقیانوس آرام جنوبی در نزدیکیهای فیلیپین پیاده گشته و در صورت نبرد با ژاپنی ها واسه ی تصاحب آنجا هستند. این گروهان مسئول مکلف شده اند با دور زدن جزیره به شناسایی واضح و دقیق خطوط دشمن بپردازند و ورق جنگ فرسایشی آن مکان را به سود نیروهای آمریکایی برگرداند و پیشتازی آنها به سوی فیلیپین را آسان کنند . برای خرید کتاب برهنه ها و مرده ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب برهنه ها و مرده ها