کتاب مسافرت به مرکز زمین که به دست ژول ورن نگاشته و توسط فریدون وهمن ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و نه به انتشار رسیده و در نشر علمی و فرهنگی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل و یک صفحه است.مسافرت به مرکز زمین یکی از معروفترین داستانهای ژول ورن نگارنده و شاعر و نمایش‌نامه‌نگار فرانسوی است. داستان این کتاب در زمینه ی سفر استاد زمین‌ شناسی که یک پروفسور آلمانی به اسم اوتو لیدنبراک می باشد اعتقاد دارد که بعضی از مجراهایِ گدازه هایِ آتشفشانی به مرکز زمین ختم می گردد. كه بعد از پیدا کردن نامه ای اسرار آمیز و شگفت آور مصمم گشته به همراه برادر زاده‌اش آکسل و هانس که راهنمای آنها می باشد و می خواهد به راهنمایی نوشته از دهانه آتشفشانی که خاموش می باشد به مركز كره زمین راه پیدا نماید. از آتشفشانی در ایسلند به پایین رفته و با داستانهای گوناگونی مثل حیوانات ماقبل تاریخ و خطرهای طبیعی روبرو می‌شوند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مسافرت به مرکز زمین تماس بگیرید.

دانلود کتاب مسافرت به مرکز زمین