کتاب آوارگان جزیره که به دست ژول ورن نگاشته و توسط زهرا مصفا ترجمه شده است.اثر فوق در نشر شقایق چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و شش صفحه است. داخل اقیانوس آرام یک دستگاه کشتی گرفتار توفان بسیار شدید شده و نزدیک می باشد که به عمق آب های خروشان فرو رود. افراد داخل این کشتی پانزده کودک هستند که بین هشت تا چهارده سال سن دارند. مردی وجود ندارد به آنها کمک کند . توفان کشتی را به سمت تخته سنگ های غول پیکر و بزرگ کنار دریا می برد و تعطیلات طولانی و پرماجرا شروع می گردد. تعطیلاتی وحشتناک در سرزمینی نا آشنا و غیرمسکونی .بچه ها واسه ی زنده ماندن به غیر از جرأت و تلاش هیچ وسیله دیگری ندارند و شکار می نمایند و ماهیگیری می کنند.کمندها و دام ها و تله ها و وسایل دیگر می سازند و حیوانات را پرورش داده و درختکاری می کنند و افسوس که تنگ حسادتها و هم چشمی ها و غرورها و قدرت طلبی های این و آن مهاجرنشین کوچک را به از بین رفتن و دگرگونی می کشاند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آوارگان جزیره تماس بگیرید.

دانلود کتاب آوارگان جزیره