کتاب وحشت در اتاق زیر شیروانی که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط مهرانگیز نکوروح ترجمه شده است.اثر فوق در نشر گل آذین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهارده صفحه است. این اثر چهلم از مجموعه کتابهای مورمور می باشد که داخل ایران تحت عناوین مورمور توسط انتشارات پلیکان و دایره وحشت و سایه وحشت توسط انتشارات ویدا و ترس و لرز به دست نشر پیدایش و ماجراهایی که مو به تنتان سیخ می کند از انتشارات گل آذین بوده که به فارسی ترجمه شده اند.پدر ترینا به عروسک گردانی علاقه ی بسیاری دارد. به این موجب آن کلی عروسک داخل اتاق زیر شیروانی دارد. او نام آنجا را گذاشته است موزه عروسک‌ها .صورت یکی از عروسک‌ها پر از لک می باشد. یکی دیگر لبخند بسیار مصنوعی و سردی بر لب دارد. ترینا و برادرش دان علاقه ی زیادی به این عروسک‌ها داشتند .اما در حال حاضر صدایی از اتاق زیرشیروانی به گوش می رسد و حالت عروسک‌ها خیلی عجیب و غریب شده است. ممکن نیست این عروسک‌ها زنده باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وحشت در اتاق زیر شیروانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب وحشت در اتاق زیر شیروانی