کتاب میزبان که به دست استفانی میر نگاشته و توسط شهناز کمیلی زاده ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و هشتاد و پنج صفحه است.دنیا به دست برخی از موجودات عجیب و غریب و بیگانه مورد حمله قرار گرفته اند که تفکرات میزبان مورد هدف را تسخیر نموده و در صورتی که جسم و تن او را دست نخورده ول می نمایند و زیادتر آدمهای روی زمین تسلیم آن‌ها گشته اند. ملانی استرایدر یک دختر بیست و یک ساله می باشد و یک فرد از تنها بازماندگان حمله سولزها بوده و واندرر یک سول می باشد که پیش از آنها داخل هشت سیاره دیگر مهمان بوده و مل نهمین میزبان او به حساب می‌ آید. واندرر سول تجاوزگری که در جسم ملانی جا خوش کرده و از مبارزاتی که زندگی در جسم یک آدم به دنبال خود دارد آگاهی پیدا می نماید مثل حس زیاد و گیج‌ کننده و به سراغ آن خاطراتی زنده و آشکار ولی در این بین دشواریهایی رخ می دهد که واندرر انتظار آن را ندارد. صاحب پیشین جسم الان او حاضر نبود تفکر و ذهن خویش را تسلیم او نماید. برای خرید کتاب میزبان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب میزبان